Category: Legislatie

Decizia nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România

Conform Deciziei nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de...

Proiect „Standardele de acreditare a unitatilor sanitare din ambulatoriu”

Prima formă a proiectului standardelor de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu, așa cum a rezultat în urma propunerilor experților și a constatărilor din timpul testării acestora, în perioada 13.11 – 17.11.2017, în unități sanitare voluntare: Ambulatoriu-s-cr-c FARMACIE Ingrijiri la...

Decizia nr. 16 din 24.06.2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 390, 414 și 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Văzând prevederile: – Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu...

Decizia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 431 şi 464 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e: Art. 1.  Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită...