Avizari/Acreditari - Acte pentru avizare cabinete medicale individuale

Inregistrarea unitatii se va efectua numai daca unitatea medico-sanitara înfiintata în temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata.

Avizul Colegiului Medicilor pentru infiintarea cabinetelor medicale cu personalitate juridica se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

1. Cererea reprezentantului legal sau a organului de conducere de infiintare
2. Dovada detinerii legale a spatiului în care urmeaza sa functioneze cabinetul medical; schita cabinetului
3. Dovada îndeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.
4. Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, în concordanta cu serviciile medicale furnizate
5. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii.
6. Certificatul de membru CMR a medicului titular sau a asociatilor;
7. Avizul sanitar
8. Contracte de salariat sau colaborator vizate la Inspectoratul Teritorial de Munca.