Avizari/Acreditari - Inscrierea in colegiul medicilor si obtinerea certificatului de membru

Avand în vedere intrarea în vigoare a Legii 95/2006 – Legea privind reforma în sanatate, Titlul XII, Art. 384, 387, 382, 383 privind calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România (CMR), Art. 412 lit. l), 454 (1) si (2) privind obligatia platii cotizatiei datorate în calitate de membru al CMR, Art. 412 lit d), 414, 415 privind formarea continua în cadrul Programului de Educatie Continua (EMC) si Deciziile 6, 7 si 8 din 28 iulie 2006 ale Consiliului National al Colegiului Medicilor din România, si eliberarea certificatului de membru CMR sunt necesare urmatoarele acte:

 1. Formular de înscriere ;
 1. Copie de pe documentul de identitate;
 1. Copie legalizată a diplomei de absolvire a facultăţii;
 1. Copie după titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoaşterea acestuia;
 1. Dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectic adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
 1. Cazier judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă;
 1. Certificatul de sănătate tip A5, cu viza medicului psihiatru;
 1. Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;
 1. Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 1. Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere / Transfer de la Colegiul Teritorial ;
 1. Asigurare malpraxis;
 1. Dosar plastic.

CCF01042017 – document pdf.