Avizari/Acreditari - Exercitarea profesiei de medic

Profesia de medic se exercita, pe teritoriul României, în conditiile Titlului XII privind exercitarea profesiei de medic, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 372 din 25 aprilie 2006, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina si care sunt:

 

 • cetateni ai statului roman;
 • cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
 • sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
 • membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b),
 • cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
 • beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).Titlurile oficiale de calificare în medicina necesare pentru a profesa medicina pe teritoriul Romaniei sunt:
 • diploma de medic, eliberata de o institutie de invatamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania;
 • certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii Publice;
 • diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana;
 • diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. c) ori echivalate in Romania.In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului, precum si dreptul de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.

  Nedemnitati, incompatibilitati

  Este nedemn de a exercita profesia de medic:

 • medicul care a fost condamnat definitiv pentru savârsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii în împrejurari legate de exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarâre judecatoreasca sau disciplinara.Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu:
 • calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
 • starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei medicale.Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România si dreptul de exercitiu al profesiei. In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul este obligat sa anunte colegiul al carui membru este.