Educatie Medicala Continua

Programul national de Educatie Medicala Continua

In conformitate cu prevederile art. 414 din Titlul XII al Legii nr. 95/ 2006, in vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor din România. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor din România.
Medicilor care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educaţie medicală continuă, stabilit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, sunt suspendati din exercitiul profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.
Educatia medicala continua reprezinta totalitatea activitatilor planificate de pregatire teoretica si practica desfasurate de medici in vederea dobandirii sau imbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si atitudini profesionale, in scopul cresterii calitatii actului medical si nivelului de performanta in domeniul respectiv.
Managementul activitatilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din Romania prin Programul national de educatie medicala continua.

Descrierea programului

În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi, potrivit art. 414 al. 1 din Titlul XII privind exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – al Legii nr. 95/ 2006 “ să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor din România. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor din România “.

Educaţia Medicală Continuă constă în ansamblul activităţilor educaţionale planificate care au ca scop menţinerea sau dezvoltarea cunoştinţelor, conduitei şi atitudinilor profesionale necesare medicului pentru a-şi desfăşura eficace activitatea profesională şi, în acelaşi timp, prin dezvoltarea permanentă a performanţelor individuale, pentru a realiza o creştere reală a calităţii serviciilor medicale prestate.

Furnizorii de educaţie medicalã continuã sunt instituţii sau organizaţii care asigurã managementul acestor forme de educaţie, cum ar fi universitãţi sau facultãţi de medicinã acreditate, instituţii de învãţãmânt superior medical, instituţii cu rol de învãţãmânt (Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară al Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi a Asistenţilor Medicali sau/şi centrele de pregătire cu rol de formare, recunoscute de MSP prin CNPPMFAPSSAM).
Pentru educaţia medicalã continuã la distanţã, furnizorii acreditaţi pot universităţi de medicină sau alte centre cu rol de formare la distanţă în colaborare cu o universitate de medicină, în timp ce furnizorii de manifestări ştiinţifice pot fi – societăţile medicale profesionale; universităţile de medicină legal acreditate; MSP / MEC; Academia de Ştiinţe Medicale; colegiile medicilor judeţene sau CMB (pot organiza manifestări ştiinţifice la nivel local, sprijinind iniţiativele spitalelor în acest sens); alţi furnizori de EMC acreditaţi de CMR. Persoanele fizice şi CMR ( ca for naţional ) nu pot fi acreditaţi ca şi furnizori de EMC.

Cuantificarea unităţii de creditare a EMC, a numărului de ore sau credite acordate participării la programele educaţionale organizate precum şi stabilirea criteriilor şi standardelor de creditare, se face la nivel naţional, de către Comisia Naţională de EMC a CMR. Cererile de creditare se vor depune direct la Consiliul Naţional al CMR sau prin intermediul Colegiilor Judeţene cu cel puţin 30 de zile anterior debutului acesteia şi vor fi însoţite de programul detaliat pe ore al cursului sau a manifestãrii. Organizatorii programelor de EMC se obligă să trimită la departamentului profesional-ştiinţific al CMR, după terminarea programului respectiv, lista participanţilor (nume, prenume, cod parafă, specialitatea). Se va avea grijă a se înseria certificatele, astfel încât numărul de pe certificat să corespundă cu poziţia (numărul curent) din liste.

Unitãţile de creditare pentru cursuri şi manifestãri ştiinţifice sunt ORELE EMC, iar pentru publicaţii şi pentru titlurile profesionale sunt CREDITELE EMC. Totalizarea punctajului profesional pentru evaluare sau reavizare se realizeazã prin PUNCTE EMC ( cele 3 noţiuni fiind echivalente ca valoare a unitãţii de creditare ).

Calcularea punctajului

Calcularea punctajului medicului pentru evaluarea profesională a medicilor, se face prin totalizarea orelor EMC, la care se adauga creditele obţinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă, in cazul in care au fost obţinute în intervalul de 5 ani calculat, creditele pentru titluri profesionale si anume:
Punctajul minim stabilit prin Programul Naţional de Educaţie Medicalã Continuã este de 200 credite EMC/ 5 ani. Prin Decizia nr. 67/ 09.12.2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua ( publicata in M.Of. nr. 143/ 15.02.2006 ), s-a hotãrât ca evaluarea activitãţilor de educaţie medicalã continuã sã fie realizatã în urmãtoarele situaţii:
a) obtinerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sanatatii Publice, prin promovarea concursului de rezidentiat: 50 de credite EMC;
b) obtinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobandirea unei alte specialitati: 200 de credite EMC;
c) obtinerea unui atestat de studii complementare: 75 de credite EMC;
d) obtinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate: 250 de credite EMC;
e) obtinerea titlului de doctor in medicina: 300 de credite EMC;
f) obtinerea titlului de master: 150 de credite EMC;
g) obtinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sanatatii Publice: 75 de credite EMC;
h) obtinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sanatatii Publice: 100 de credite EMC;
i) statutul de cadru didactic universitar cu functie de predare, mai precis sef lucrari, conferentiar, profesor, cu activitate confirmata de institutia universitara: 40 de credite EMC pe an.
Calcularea, evaluarea si verificarea activitatii de educatie medicala continua se realizeaza:
1. la acordarea certificatului de membru CMR;
2. la împlinirea termenului de 5 ani de la ultima evaluare;
3. cu ocazia judecarii abaterilor disciplinare;
4. la implinirea varstei de pensionare, daca se solicita avizul anual pentru prelungirea activitatii;
5. la cerere.
Având în vedere cã, deşi Legea nr. 74/ 1995, abrogatã prin Legea nr. 306/ 2004, prevedea obligaţia efectuãrii educaţiei medicale continuã, aceasta nu a reglementat şi sancţiunea nerespectãrii prevederii în discuţie, astfel încât, la verificarea punctajului minim realizat în perioada 1999 – 2004 se va lua ca referinţã de calcul suma de 200 credite EMC/ 5 ani sau cel puţin 40 credite EMC/2004.