Decizia nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România

Conform Deciziei nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.

Creditele de EMC pot fi obţinute din:

 • participarea la manifestari științifice naționale, regionale sau locale
 • participarea la cursuri postuniversitare și absolvirea acestora
 • participarea la manifestări științifice internaționale (se acceptă doar creditele EACCME sau cele conferite de AMA)
 • participarea la manifestari știintifice on-line (se accepta o astfel de manifestare la 30 de zile)
 • obţinerea titlului de medic specialist – 40 de credite EMC;
 • obţinerea unui atestat de studii complementare – 30 de credite EMC;
 • obţinerea titlului de medic primar –  40 de credite EMC;
 • obţinerea titlului de doctor în medicina – 40 de credite EMC;
 • obţinerea titlului de master – 30 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;
 • statutul de cadru didactic universitar cu activitate confirmată de instituţia universitară – 40 de credite EMC pe an.
 • pentru activitatea  îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptaţi pentru susţinerea pregătirii studenţilor, medicilor rezidenţi sau a celor cu competenţe limitate, ori pentru programele de pregătire în vederea obţinerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare şi a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi care atestă o activitate de cel puţin 40 de ore efective pe parcursul a minimum două luni pe an calendaristic.
 • publicarea de articole medicale în publicații catalogate ISI (40 credite/articol), BDI+ (30 credite/articol), BDI tipărit sau electronic (15 credite). Existența a mai multor autori duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.
 • publicarea de carte sau monografie medicala – 40 de credite. Existența a mai multor autori duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.
 • traducere de carte medicală – 30 de credite. Existența a mai multor traducători duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.
 • studii de farmacovigilență confirmate oficial de Agentia Națională a Medicamentului
 • abonamente la reviste științifice medicale (pot fi luate în calcul cel mult 2 abonamente anual)

Reamintim că, începând din 2019 este necesară efectuarea a minim 25 credite EMC anual.

Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor, în următoarele situaţii:

 • la avizarea anuală;
 • cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
 • după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;
 • la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
 • la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
 • ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.

Documentul poate fi descarcat de aici: Decizia-nr.-12.2018

 

 

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *